Kinesitherapie

20 Jaar ervaring

 • Eén jaar groepspraktijk te Roeselare bij Delanote Filip in het Paramedisch Centrum voor Revalidatie
 • Vervolgens eigen praktijk in combinatie met kiné-revalidatie in KEI Oostduinkerke (7 jaar)
 • Volledig zelfstandig sinds 2008

Terugbetalingsmodaliteiten

U krijgt altijd een deel terugbetaald van het te betalen bedrag van uw ziekenbond.

De grootte van het terugbetalingsbedrag hangt af van het type aandoening
(courante aandoening, F pahtologiën, E pathologiën, perinatale kinesitherapie)

Courante aandoening

 • tot 18 zittingen per voorschrift
 • eerste 18 zittingen zijn normaal terugbetaald
 • vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaald maar aan het verminderde terugbetalingstarief
 • een courante aandoening kan men drie maal per jaar goedkeuren, m.a.w. u heeft recht op 3 X 18 beurten voor verschillende aandoeningen.

F-pathologiën ( na operatie of immobilistaie,...)

 • tot 60 zittingen per voorschrift
 • eerste 60 zittingen aan het normale terugbetalingstarief
 • vanaf 61e aan het verminderde terugbetalingstarief

E-pathologiën (verlammingen, MS, reumatoïde artritis,...)

 • tot 60 beurten per voorschrift
 • onbeperkt aantal voorschriften
 • altijd verhoogde terugbetaling

Perinatale kinesitherapie

 • maximum 9 zittingen per zwangerschap

 

Algemene revalidatie-kinesitherapie

Orthopedische revalidatie

Cardio-revalidatie

Respiratoire kiné en autogene drainage

Relaxatie-massages